ประกาศรับทำจิตอาสา

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาสาสมัครคาราวานวิทยาศาสตร์ 11/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 20-24/11/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 11/10/2560 เวลา 18.00 น.,ประกาศรายชื่อ 18.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เป็นอาสาสมัคร คาราวานวิทยาศาสตร์
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 6ชม./วัน
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : รอแจ้ง
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/n1axyvCDtWyWmtAC3
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1clayEGMsG3qYhA4bt_4yQFw4FtbtPB1oslMsFJ8w5Ik/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาดบริเวณลานมะม่วง 8/11/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 8/11/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 8/10/2560 เวลา 12.00 น.,ประกาศรายชื่อ 12.30 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดบริเวณลานมะม่วง
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ลานมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 8/10/2560 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/6KTpC7AfhtBzOtWk1
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QsCkVw_sB0wsbzE1YRemLTl57TreeGHPeyMWocB74JA/edit?usp=sharing

google_forms

จิตอาสาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 26/10/2560

จิตอาสาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 26/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 26/10/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 19/10/2560 เวลา 16.00 น.,ประกาศรายชื่อ 16.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ศาลากลางเก่าจังหวัดบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : – ชั่วโมง (พิจารณาโดยอาจารย์นพพล)
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 20/10/2560 เวลา 14.30 น. พบอาจารย์นพพล เชาวนกุล ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
»รับสมัครจำนวน : 6 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/OHRFQdpEEeaQlZ5J2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXrxC7HCRq6PjrKHO29RohXJRbePlPKikRqoHUSkssQ/edit?usp=sharing

google_forms

จิตอาสาโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 13/10/2560

จิตอาสาโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 13/10/2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 12/10/2560 เวลา 18.00 น.,ประกาศรายชื่อ 18.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : วัดกลางพระอารามหลวง 
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 13/10/2560 เวลา 15.30 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 200 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/eR8gMkYAVFV8Z6A73
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riQT7JdvhCH-tmFmnM7HhvKEOvmcFsA-0tPOxVwdpo8/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณประตู 3 2/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 2/10/2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 1/10/2560 เวลา 20.00 น.,ประกาศรายชื่อ 20.30 น.)
»รายละเอียดงาน : ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณประตู 3
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 2/10/2560 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 20 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/9nR7L7KbLIPm0gb12
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ssbcXuOU63juColKhltfmBC-xt1P06Ty9UPol-pemYg/edit?usp=sharing

 

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยงานวัน OPEN_HOUSE 12-15/9/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 12-15/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 9/9/2560 เวลา 16.00 น.,ประกาศรายชื่อ 16.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนตามกลุ่มของคณะ (พาทานข้าว และเข้าฐานนิทรรศการแต่ละคณะ)
»อาจารย์ผู้ควบคุม : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ,โดมลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/วัน (จัดเป็นเวรรับผิดชอบ วันละ 15 คน ,หรือถ้าคนไหนเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน ให้ 12 ชั่วโมง ,มีใบขอเวลาเรียนให้)
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 10/9/2560 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 60 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/SARzSlYrGE3sCZcU2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKoQdHTZpYXZBYLO-skH8xnfN-iRqrH3_Ka1XpcCWo/edit?usp=sharing

google_forms

แบบฟอร์มลงชื่อจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์ (วันที่ 6/9/2560)

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 6/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 6/9/2560 เวลา 12.00 น.,ประกาศรายชื่อ 13.00 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์นพพล เชาวนกุล
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 6/9/2560 เวลา13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/9LoRSjndWMrIpUn82
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMnzesVRdr1pCtGWvjp4PG5nEjYx9JOphlEz3aekfBM/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 30/8/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 29/8/2560 เวลา 15.00 น.ประกาศรายชื่อ 16.00 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์นพพล เชาวนกุล
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 30/8/2560 เวลา13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/3zgpDCNDO3N4dlAd2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qwrXseuQq1PEyr-WzcWbOQKAPwWQL4odOimvAlxMEWI/edit?usp=sharing