ประกาศรายชื่อผู้ทำจิตอาสา

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 2/10/2560

ประกาศรายชื่อจิตอาสาปลูกดาวเรือง ประจำวันที่ 2/10/2560 **นักศึกษาที่มีรายชื่อทำจิตอาสาให้มารวมตัวที่อาคาร 12 เวลา 16.00 น. ดูรายชื่อ>>https://docs.google.com/document/d/1K7sLX4M-mvqZhB7GpSv-93K1iQDlqFD8NSAvrowunBQ/edit?usp=sharing

 

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 6/9/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 6/9/2560 – นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนนี้ให้มารายงานตัวที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว เวลา 13.00 น. >>https://docs.google.com/document/d/1kdBbCPZV5GNtIwnQx1qY2teXQhKlS3e4h7WwrBKLy-U/edit?usp=sharing

 

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 *

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 **นักศึกษาที่มารายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัวที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว เวลา 13.00 น.

>>https://docs.google.com/document/d/1tKdLAwCQeh2m7lYgMzJ3iaIv6WB3eJR4QImd7y_suzE/edit?usp=sharing