ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "เกษมสันต์ วันเกษียณ" 24 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เกษมสันต์ วันเกษียณ” 24 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เกษมสันต์ วันเกษียณ” 24 กันยายน 2561

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี

สาขาวิชาเคมี
ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา

ณ หอประชุมวัชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 กันยายน 2561

แชร์ข่าวนี้