ข่าวประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร ของครูผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียน ที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
2เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
3เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา เคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
4เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
5เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด

 

แชร์ข่าวนี้