ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562
ณ บริเวณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 22
โดยมีกิจกรรมจากพี่ๆ นักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ เช่น
การตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวันเด็ก เกมส์เหยียบลูกโป่ง แสดงความสามารถในการเต้น พร้อมแจกขนม ของรางวัล สำหรับเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีโรงทาน น้ำแข็งใส ลอดช่อง น้ำหวาน นำมาแจกผู้ที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้