ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 พ.ย. 2561

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ “Communicative English for Career Preparation”

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอนดังต่อไปนี้
อาจารย์ Arlene Bacasmot
อาจารย์ Von Bacasmot
อาจารย์ Puttachart S.Limsiriruengrai (พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร)
อาจารย์ Praman Aumpimai (ประมาณ อุ่มพิมาย)
อาจารย์ Saowarot Ruangpaisan (เสาวรจ เรืองไพศาล)
อาจารย์ Khemratsamee Subannart (เขมรัศมี สุบันนารถ)
อาจารย์ Kanokporn Kamonboon (กนกพร กมลบูรณ์)

มีหัวข้อการเรียนดังนี้

  • Describing Things
  • Shopping
  • Abilities Interests
  • Hobbies
  • Telephone Conversations

วันที่ 4 พ.ย. 2561 ณ ชั้น 9 อาคาร 22 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้