ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปลูก และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 60 คน

ในวันที่ 2 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้