ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 8 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 8 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 8 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้