ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวตอบรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ประจำคณะ และมีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวคณะและมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้