ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลผลการสมัคร กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2021

Line กลุ่มการแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • งานแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม · 08:00 น. ถึง 17:00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล หรือโทร: ‪(US) +1 857-309-5134‬ PIN: ‪813 759 981‬#

Line กลุ่มการแข่งขัน SUDOKU
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน SUDOKU และครูที่รับผิดชอบหรือผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่มตาม QR Code ด้านบน เพื่อดูรายละเอียดกติกาการแข่งขัน
 • การแข่งขันจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ควบคุม

 

ลิ้งค์ Google Meet การแข่งขัน infographic วันที่ 19 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 16.00 น. https://meet.google.com/tfy-mnjm-bgz

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มค่ายคณิตศาสตร์
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • อบรมออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ดังนั้นครูสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้
 • ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและครูที่รับผิดชอบเข้าไลน์กลุ่ม ดังนี้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.สมภพ  กาญจนะ (08-9529-6797)
 • สามารถรับชมการ  Live ได้ที่ เพจสาขาคณิตศาสตร์

 

 • เนื่องจากเป็นการจัดค่ายแบบออนไลน์ ทางทีมงานได้เตรียมชุดสารเคมีและอุปกรณ์ให้โรงเรียนละ 1 ชุด นักเรียนหรือครูที่ปรึกษาจะต้องมารับอุปกรณ์สำหรับการอบรมด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 • อบรมออนไลน์ ร่วมกันด้วยใช้ Google Meets ดังนั้น ครูสามารถจัดนักเรียนอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม (08-6252-1786)
 • เข้าร่วม Google meet ได้ที่ https://meet.google.com/tza-mexi-ehj
 • สามารถรับชมการ Live ได้ที่ เพจสาขาเคมี

 

 • ค่ายเป็นการจัดแบบออนไลน์ ทางสาขาวิชาได้จัดเตรียมชุดที่จะทำการทดลองไว้ให้โรงเรียนละ 2 ชุด
 • โดยให้นักเรียนหรือครูที่ปรึกษามารับอุปกรณ์ในการทดลอง ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (อาคาร 12 ชั้น 4)
 • การจัดค่ายเป็นการจัดแบบออนไลน์คุณครูสามารถให้นักเรียนที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยได้
 • โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง 099-6496995ลิ้ง Google Meet สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม https://meet.google.com/xvm-niyw-otp
 • สามารถรับชมการ  Live ได้ที่ เพจสาชาชีววิทยา

 

Line กลุ่มค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • เนื่องจากเป็นการจัดค่ายแบบออนไลน์ ทางทีมงานได้เตรียมกิจกรรมการทดลองเป็นแบบการจำลองทางคอมพิวเตอร์และการถ่ายทอดสดทาง Google Meets จำนวน 8 กิจกรรม จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
 • อบรมออนไลน์ ร่วมกันด้วยใช้ Google Meets 9.00 น. – 16.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2564
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ Google Meet
 • สามารถรับชมการ Live ได้ที่ เพจสาขาฟิสิกส์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปัฐพงศ์ เทียมตรี (063-7473993)

แชร์ข่าวนี้