ข่าวประชาสัมพันธ์

ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

เอกสารแนบประชาสัมพันธ์โครงการ :และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.ecti-card.org/card-2018/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ ecticard2018@gmail.com

 

 

แชร์ข่าวนี้