ข่าวประชาสัมพันธ์

Education ICT Forum 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2018 จึงเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เอกสารแนบ :  รายละเอียดโครงการ


แชร์ข่าวนี้