ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อการจัดทำร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 12:00
อาคารอเนกประสงค์ สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้