ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โดยนักศึกษาได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) ซึ่งเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/300839973283154/photos/pcb.3048383735195417/3048382241862233/?type=3&theater

แชร์ข่าวนี้