ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้