ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน" วันที่ 5 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน” วันที่ 5 กันยายน 2561

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง
เยือนถิ่นปราสาทหิน สานศิลป์วิชาการ เชื่อมงานบริหารให้ยั่งยืน
วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561

งานเลี้ยงส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 5 กันยายน 2561

 

 

แชร์ข่าวนี้