ข่าวประชาสัมพันธ์

Food Bakery Bake

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4 ในวันที 16 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานไทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ >>

http://www.food.bru.ac.th/food-backery

แชร์ข่าวนี้