ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม, โรงเรียนเมืองบัวหลวงวิทยาคม

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้