ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ 29 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสไทย-อังกฤษ

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิรณา ทะลายรัมย์ และอาจารย์วริศราภรณ์ สุมหิรัญ แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

ณ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้