ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 สิงหาคม 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 สิงหาคม 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับพิธีการมีดังนี้
ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
ประธานลงนามถวายพระพร
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) ตามลำดับหน่วยงาน
ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
ประธานอ่านคำถวายพระพรฯ (หลังจากอ่านจบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า)
การแสดงรำถวายพระพร จากสาขาวิชานาฏศิลป์
พิธีรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ถ่ายภาพร่วมกัน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้