ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิชาการนานาชาติ IFFA 2018

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิชาการนานาชาติ IFFA 2018

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย มีประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียแนวโน้มของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด” (New trends of innovation , research and markets) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.iffa.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เอกสารแนบ

 

 

 

แชร์ข่าวนี้