ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากคุณสายสมร ไข่หิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากร

เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
จนนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มโอกาสในการยกระดับงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานวิจัยให้สูงขึ้น
โดยมีคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยมีหัวข้อดังนี้

  • แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัย
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
  • การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้