ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พิธีถวายราชสดุดีและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พิธีถวายราชสดุดีและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

พิธีถวายราชสดุดีและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้