ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564  วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

(ที่มา : https://tci-thailand.org/?p=6479)

 

แชร์ข่าวนี้