ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เป๊ะปัง”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรในรูปแบบการไลฟ์สตรีมผ่านทางเพจและช่อง Youtube ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เป๊ะปัง” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จุดแข็ง จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยจะส่งให้กับ E-mail ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

โดยมีกำหนดการออกอากาศในช่วงเวลา 20.00 – 21.00 น. ของทุกวัน รับชมได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/science.bru

โทร. 085-104-7767

อีเมล: Sciencebru@hotmail.com

แชร์ข่าวนี้