ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิธีจัดขึ้น ณ อาคาร ๒๒

 

แชร์ข่าวนี้