ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์กนิษฐา จอดนอก รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา มหาราชินี”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้