ข่าวประชาสัมพันธ์

news_nac2018

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561
(NSTDA Annual Conference: NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” จะจัดขึ้นวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

แชร์ข่าวนี้