ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในประเภท โอ.เค.
และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาตร์การกีฬามาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความสำคัญของวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในการศึกษาและการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้