ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2651 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/

เอกสารแนบ 

NGRC-19

แชร์ข่าวนี้