ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
แนะนำเกี่ยวกับการเรียการสอน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย

และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้