ข่าวประชาสัมพันธ์

INFORMATION_BIO

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ : http://www.pharm.chula.ac.th/ce
bio_information

แชร์ข่าวนี้