ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับประถมปลาย
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-ระดับมัธยมตอนต้น
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ปี 4) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน “เครื่องบินพลังยาง”
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Tracking Robot Contest 2019)
14รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์
15รายชื่อนักเรียนสมัครการแข่งขันพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้