ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนโครงการ (NSC 2020)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020)  ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

  1. ระบบจอดรถอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิรวดี  โยยรัมย์

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน :

  • นางสาวทิพย์จุฑารัตน์  ผูกจิตต์
  • นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน
  • นางสาวนภัสวรรณ  ดีเรือน
  1. การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม YOLO

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเก่ง จันทร์นวล

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน :

  • นายชนาธิป  จันทนะชาติ
  • นางสาวสวรรคพธู  ดาวรีรัมย์

ดูเพิ่มเติมที่

http://it.bru.ac.th/2020/02/18/nsc-2020/

แชร์ข่าวนี้