ข่าวประชาสัมพันธ์

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ชมรมพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 วิ่งกับพยาบาลเพื่อการกุศล

ภายใต้ชื่อกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ (Nurses Run for Health 2018)

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

ระยะทางการวิ่ง มี 3 ระยะ ได้แก่

  • 10.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:30 น.
  • 5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 05:45 น.
  • 2.5 กิโลเมตร เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา 06:00 น.

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
  • ประเภทที่ 2 รุ่นอายุ 30-39 ปี
  • ประเภทที่ 3 รุ่นอายุ 40-49 ปี
  • ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00 – 9.00 น.
ณ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้