ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

แชร์ข่าวนี้