ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ เป๊ะปัง”

*หากมีปัญหาสามารถสอบถามผ่านเพจ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

แชร์ข่าวนี้