ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภายในงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้พบกับกิจกรรมมากมาย
ชมการสาธิตการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจริง ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้