ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้