ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการบริหารงานคณะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

 

แชร์ข่าวนี้