ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาเทควันโด ตัวแทนเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 7 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาเทควันโด ตัวแทนเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 7 พฤษภาคม 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาเทควันโด ตัวแทนเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 7 พฤษภาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาเทควันโด ตัวแทนเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้