ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรวมพลังรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรวมพลังรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรวมพลังรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2562

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมโครงการรวมพลังรณรงค์กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจากนายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์

โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์
อาสาสมัครสาธารณสุข, กรรมการชุมชน, นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบุรัรัมย์,
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์,
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 59 คน เข้าร่วมโครงการ

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้