ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 2019

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019)

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นฐานในการต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ก้าวสู่มาตรฐานในระดับต่างๆ อย่างมั่นคง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้