ข่าวประชาสัมพันธ์

สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธาน
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216
นำโดย ร.ต.อ.คณพศ นครเรียบ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.216 และคณะ
เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดี ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ BRU โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

แชร์ข่าวนี้