ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ2018

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 955 views

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน biology, biotech, botany,chemistry,ecology,engineering,environmental,paleontology, physics,plantsabs animal science statistic,axonomy and zoology กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(ราย 6 เดือน)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://rk.msu.ac.th หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754416 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
 

แชร์ข่าวนี้