ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดกิจกรรม และ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันเกม SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการประกวดและแข่งขันทักษะการสร้าง Infographic ประเภททีม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

แชร์ข่าวนี้