ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ชั้น 1

แชร์ข่าวนี้