ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562

ผศ.ดร สุภาพร ขื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้