งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

นิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

กิจกรรมในโครงการ

ช่องทางรับชมการ LIVE

ช่องทางรับชมการ LIVE และรายการย้อนหลัง

กำหนดการ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

ข้อมูลผลการสมัคร

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2021