งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมในโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

แข่งขันสาระ ค่าย ประกวด

กำหนดการจัดงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ประจำปี 2563  

Read More

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563

  กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี

Read More